O obci

Obec Slavětín nad Metují

Historie a současnost obce Slavětín nad Metují

První písemné zprávy o naší obci jsou z roku 1495. V dané době se jednalo o dvě samostatné vsi a to Slavětín a Hlohov (v některých pramenech uváděný též jako Lochov). Ke sloučení pod společný název Slavětín došlo někdy koncem 18. století. Obec střídavě patřila poddanstvím ke zboží Veselickému, později Novoměstskému a Opočenskému. Menší část obce patřila určitou dobu i k panství Žambereckému. Obec se nachází v údolí řeky Metuje v nadmořské výšce 268 metrů a měla vždy ryze zemědělský charakter, doplněný živnostmi drobných řemeslníků. Na počátku 20. století zde žilo více jak 500 obyvatel, což je nejvyšší doložený počet. V současné době se počet dlouhodobě pohybuje okolo 270 obyvatel. Obec měla vždy samostatné obecní zřízení, které nebylo do současnosti nikdy přerušeno. Od roku 1750 je doloženo pravidelné školní vyučování, nejprve v soukromých domech, později v samostatné škole.

V roce 1895 byla slavnostně otevřena nově postavená škola, kde se vyučovalo až do roku 1965, kdy byla škola zrušena pro malý počet dětí. Školu navštěvovali děti od 1. do 5. třídy, vyučování v tzv. měšťanských školách bylo zajišťováno v Novém Městě nad Metují, Opočně, Jaroměři a Českém Meziříčí. Od 1. září 1965 navštěvují děti základní školu v Českém Meziříčí. V současné době v budově bývalé školy sídlí obecní úřad a obecní knihovna. Na zahradě obecního úřadu bylo v roce 2004 otevřeno nové hřiště na volejbal a tenis. Dominantu obce tvoří kaple Navštívení Panny Marie dokončená v roce 1887. Mezi významné rodáky patřil akademik Václav Dašek. Mezi zajímavosti lze zařadit i nové koryto řeky Metuje vybudované zajatci v době 1. světové války. Současně s tím byl vybudován i zavodňovací systém pro okolní pole a louky, který byl velmi dlouho využíván. V současné době však již není plně funkční. Další pozoruhodností je faremní chov jelena evropského, čítající více než 100 kusů. Na více jak stoletou tradici dobrovolného hasičstva navázal, po několikaleté přestávce, v roce 2000 obnovený Sbor dobrovolných hasičů.

Obec Slavětín nad Metují najdete v královehradeckém kraji, 20 kilometrů severovýchodně od Hradce Králové.