Archiv
Veřejná vyhláška

Královehradeckého kraje
Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KHK


Změna jízdních řádů na režim letních prázdnin
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 2/2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 1/2020

ZRUŠENO nařízením č.2/2020


Oznámení o době a místě konání voleb ve Slavětíně nad Metují pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 17. 9. 2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do zastupitelstev kraje konané 2. a 3. října 2020.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12. 8. 2020
Záměr obce pronajmout prodejnu
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 15. 7. 2020
Novoměstsko - Návrh závěrečného účtu 2019
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3. 6. 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - platnost úpravy od 24. 5. 2020 do 30. 4. 2021


Záměr obce vypůjčit pozemek

část pozemku č. 1218 za parkovištěm u OÚ


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019

a dosažené skutečnosti v témže roce.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 6. 5. 2020
Veřejná vyhláška - Finančního úřadu KHK

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020


Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Veřejná vyhláška - uzavírka Bohuslavic

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 8. 4. 2020
Záměr obce vypůjčit pozemek
Koronavirus - informace
Střednědobý rozpočet na roky 2021-2022 - návrh
Rozpočet 2020 -návrh
Archiv - archiv změn