Archiv
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 26. 6. 2024
Záměr pronajmout obecní prodejnu

Obec Velká Jesenice


NÁVRH Závěrečného účtu za rok 2023
Oznámení o době a místě konání voleb
Veřejná vyhláška - Finančního úřadu KHK

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023

a dosažené skutečnosti v témže roce.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 15. 5. 2024
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do evropského parlamentu


Veřejná vyhláška - Finančního úřadu KHK

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví výjimka ze zákazu rušit, chytat a nebo usmrcovat problematického jedince vlka obecného,


Záměr obce vypůjčit pozemek

část pozemku č. 28/1 u č.p. 2


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 13. 3. 2024
VaK Náchod - Tisková zpráva odběratelům
Záměr pronajmout byt

Obec Bohuslavice


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 31. 1. 2024
Veřejná vyhláška

návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu rušit, chytat nebo usmrcovat problematické jedince vlka obecného.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 19. 12. 2023
Návrh rozpočtu 2024 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2025-2026

Obec Slavětín nad Metují


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 7. 12. 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Uzavírka cesty z Běstvin na Spy z důvodu odstranění následků dopravní nehody


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 22. 11. 2023
NÁVRH - Střednědobý rozpočet na období let 2024 - 2026
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12. 10. 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Dopravní omezení v Hlohově z důvodu opravy chodníku
Platnost úpravy: od 1. 9. do 15. 12. 2023.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 30. 8. 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Uzavírka cesty ze Slavětína na Horkalen po dobu jízdních zkoušek závodních vozidel.
Platnost úpravy: v pracovní dny od 1. 8. do 31. 12. 2023 v rámci jednodenního (vícedenního) testování závodních vozidel.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 24. 7. 2023
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 28. 6. 2023
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 14. 6. 2023
Návrh závěrečného účtu 2022 - DSO Novoměstsko
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022

a dosažené skutečnosti v témže roce.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 5. 5. 2023
Veřejná vyhláška - Územní plánování KHK

Oznámení o vydání aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje KHK
Oznámení zveřejnění aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje KHK a Úplného znění zásad územního rozvoje KHK po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5


Veřejná vyhláška - Finančního úřadu KHK

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023


Veřejná vyhláška - Finančního úřadu KHK

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023


NÁVRH Závěrečného účtu za rok 2022
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12. 4. 2023
Záměr obce vypůjčit pozemek

část pozemku č. 28/1 u č.p. 2


Pozvánka na řádnou valnou hromadu Honebního společenství 29. 3. 2023
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 15. 3. 2023
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 1. 2. 2023
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 19. 1. 2023
Speciální volební schránka

pro občany v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění Covid-19


Záměr obce vypůjčit

část pozemku 1218


Oznámení o době a místě konání voleb
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 20. 12. 2022
Návrh rozpočtu 2023

Obec Slavětín nad Metují


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby prezidenta


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 23. 11. 2022
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 19. 10. 2022
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Oznámení o době a místě konání voleb
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 24. 8. 2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do zastupitelstev obcí


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území


Seznam vytvořených volebních obvodů

a jejich popis, počet členů zastupitelstva obce Slavětín nad Metují pro volby do zastupitelstva obce


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 9. 6. 2022
Volby 2022 - do obecních zastupitelstev

se budou konat 23. a 24. 9. 2022


Záměr obce vypůjčit

část pozemku 1218


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021

a dosažené skutečnosti v témže roce.


NÁVRH Závěrečného účtu za rok 2021
Návrh závěrečného účtu 2021 - DSO Novoměstsko
Opatření obecné povahy

přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
omezení provozu na silnici II/308 mezi Černčicemi a Novým Městem nad Metují


Natura 2000 - návrh úpravy hranice Evropsky významné lokality Tuří rybník
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro zákaz rušit a poškozovat či ničit užívaná sídla bobra evropského


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 9. 3. 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého


Oznámení o vydání opatření obecné povahy

o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje


Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Bohuslavice
Záměr obce pronajmout

zemědělské pozemky


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12. 1. 2022
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 22. 12. 2021
Rozpočet 2022 - NÁVRH
Návrh rozpočtu 2022 + Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2023-2024

Svazek obcí Novoměstsko


Dražební vyhláška

o nařízení dražby nemovité věci


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 1. 12. 2021
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 20. 10. 2021
Výsledky voleb 2021

do Parlamentu ČR


Svoz nebezpečného odpadu
Oznámení o době a místě konání voleb ve Slavětíně nad Metují pro volby do Parlamentu ČR
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 22. 9. 2021
Vodné a stočné - 2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce


Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 3/2020

Svazek obcí Metuje


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 31. 8. 2021
Střednědobý rozpočet na roky 2023-2024 - návrh
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 16. 6. 2021
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 3/2020

Svazek obcí Metuje


Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek
Novoměstsko - Návrh závěrečného účtu 2020
Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Informace společnosti pro možné odběratele o podmínkách k uzavření písemné smlouvy


Veřejná vyhláška
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12. 5. 2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí 2021


Záměr obce vypůjčit pozemek

část pozemku č. 28/1 u č.p. 2


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 21. 4. 2021
Veřejná vyhláška - uzavírka cesty z Černčic do Nového Města

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu


Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KHK
Oznámení zveřejnění Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KHK
a Úplného znění Zásad územního rozvoje KHK po vydání aktualizací č.1, 2, 3 a 4


Sčítání lidu 2021
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 10. 2. 2021
Finanční úřad KHK - daň z nemovitosti a silniční daň do konce března 2021
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 13. 1. 2021
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 28. 12. 2020
Záměr obce vypůjčit pozemek

část pozemku č. 1218 za parkovištěm u OÚ


Rozpočet DSO Novoměstsko – 2021 – NÁVRH
Rozpočet DSO Novoměstsko – střednědobý výhled 2022-2023 – NÁVRH
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3. 12. 2020
Rozpočet 2021 - NÁVRH
Veřejná vyhláška

Královehradeckého kraje
Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KHK


Změna jízdních řádů na režim letních prázdnin
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 2/2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 1/2020

ZRUŠENO nařízením č.2/2020


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 17. 9. 2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do zastupitelstev kraje konané 2. a 3. října 2020.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12. 8. 2020
Záměr obce pronajmout prodejnu
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 15. 7. 2020
Novoměstsko - Návrh závěrečného účtu 2019
Metuje - Návrh závěrečného účtu 2019
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3. 6. 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - platnost úpravy od 24. 5. 2020 do 30. 4. 2021


Záměr obce vypůjčit pozemek

část pozemku č. 1218 za parkovištěm u OÚ


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019

a dosažené skutečnosti v témže roce.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 6. 5. 2020
Veřejná vyhláška - Finančního úřadu KHK

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020


Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Veřejná vyhláška - uzavírka Bohuslavic

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 8. 4. 2020
Záměr obce vypůjčit pozemek
Koronavirus - informace
Rozpočet 2020 -návrh
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – AKTUALIZACE 16. 11. 2021

Opatření obecné povahy, které mění a doplňuje
opatření obecné povahy 17110/2020 (ze dne 2. 4. 2020), ve znění opatření obecné povahy 49892/2021 (ze dne 14. 9. 2021) a opatření obecné povahy 33784/2020 (ze dne 27. 7. 2020).


Archiv - archiv změn