Archiv
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12. 1. 2022
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 22. 12. 2021
Rozpočet 2022 - NÁVRH
Návrh rozpočtu 2022 + Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2023-2024

Svazek obcí Novoměstsko


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 1. 12. 2021
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 20. 10. 2021
Výsledky voleb 2021

do Parlamentu ČR


Svoz nebezpečného odpadu
Oznámení o době a místě konání voleb ve Slavětíně nad Metují pro volby do Parlamentu ČR
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 22. 9. 2021
Vodné a stočné - 2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce


Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 3/2020

Svazek obcí Metuje


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 31. 8. 2021
Střednědobý rozpočet na roky 2023-2024 - návrh
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 16. 6. 2021
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 3/2020

Svazek obcí Metuje


Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek
Novoměstsko - Návrh závěrečného účtu 2020
Veřejná vyhláška
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12. 5. 2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí 2021


Záměr obce vypůjčit pozemek

část pozemku č. 28/1 u č.p. 2


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 21. 4. 2021
Veřejná vyhláška - uzavírka cesty z Černčic do Nového Města

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu


Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KHK
Oznámení zveřejnění Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KHK
a Úplného znění Zásad územního rozvoje KHK po vydání aktualizací č.1, 2, 3 a 4


Sčítání lidu 2021
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 10. 2. 2021
Finanční úřad KHK - daň z nemovitosti a silniční daň do konce března 2021
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 13. 1. 2021
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 28. 12. 2020
Záměr obce vypůjčit pozemek

část pozemku č. 1218 za parkovištěm u OÚ


Rozpočet DSO Novoměstsko – 2021 – NÁVRH
Rozpočet DSO Novoměstsko – střednědobý výhled 2022-2023 – NÁVRH
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3. 12. 2020
Rozpočet 2021 - NÁVRH
Veřejná vyhláška

Královehradeckého kraje
Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KHK


Změna jízdních řádů na režim letních prázdnin
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 2/2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 1/2020

ZRUŠENO nařízením č.2/2020


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 17. 9. 2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do zastupitelstev kraje konané 2. a 3. října 2020.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12. 8. 2020
Záměr obce pronajmout prodejnu
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 15. 7. 2020
Novoměstsko - Návrh závěrečného účtu 2019
Metuje - Návrh závěrečného účtu 2019
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3. 6. 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - platnost úpravy od 24. 5. 2020 do 30. 4. 2021


Záměr obce vypůjčit pozemek

část pozemku č. 1218 za parkovištěm u OÚ


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019

a dosažené skutečnosti v témže roce.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 6. 5. 2020
Veřejná vyhláška - Finančního úřadu KHK

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020


Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Veřejná vyhláška - uzavírka Bohuslavic

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 8. 4. 2020
Záměr obce vypůjčit pozemek
Koronavirus - informace
Rozpočet 2020 -návrh
Archiv - archiv změn