Archiv
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 17. 9. 2020
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12. 8. 2020
Záměr obce pronajmout prodejnu
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 15. 7. 2020
Novoměstsko - Návrh závěrečného účtu 2019
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3. 6. 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - platnost úpravy od 24. 5. 2020 do 30. 4. 2021


Záměr obce vypůjčit pozemek

část pozemku č. 1218 za parkovištěm u OÚ


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019

a dosažené skutečnosti v témže roce.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 6. 5. 2020
Veřejná vyhláška - Finančního úřadu KHK

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020


Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 8. 4. 2020
Záměr obce vypůjčit pozemek
Koronavirus - informace
Archiv - archiv změn