Poplatky občanů

Poplatky občanů v roce 2024

 • Svoz odpadů pro rok 2024
  • Svoz odpadů obec kryje zvýšeným koeficentem pro daň z nemovitosti. Zachování tohoto způsobu vyžaduje po občanech obce správné návyky při třídění odpadu a uvážlivým chováním předcházet vzniku odpadu. Více o odpadech v obci se můžete dozvědět zde: Odpadové hospodářství v obci
  • Nálepku na popelnici si můžete vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě. 
 • Stočné
  • Cena stočného je 400,- Kč za osobu a rok
 • Poplatek za psa
  • 100,- za každého psa


    Veškeré poplatky lze zaplatit v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě. 

    Poplatky lze též zaplatit bezhotovostně na číslo účtu  13429551/0100.

    !! Nutné uvést následující údaje: Příjmení a číslo popisné, Variabilní číslo zvolte podle čísla popisného

qr kod pro platbu obci