Odpadové hospodářství

Odpady v roce 2021

Kontejnery na tříděný odpad jsou u hasičárny:

žlutý na plasty,

modrý na papír,

šedý na kovy.

Bílý kontejner na oděvy

Kontejner na bioodpad je umístěn naproti obecnímu úřadu. (Upozorňujeme, že do bioodpadu nepatří větve s průměrem větším než 2 cm. V připadě dotazu na pomoc s likvidací větví stromů se obraťte na starostu obce.)

Sběr olejů z kuchyně probíhá v rámci pravidelného svozu komunálního odpadu. Čirou plastovou lahev s olejem (max. objem 2l) lze nechat na popelnici v den svozu komunálního odpadu.

Svoz komunálního odpadu probíhá v sudý týden. 

Svoz objemného odpadu probíhá jednou ročně (zpravidla v květnu nebo červnu, občané jsou o termínu informování obecním rozhlasem).

Svoz nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně (zpravidla na jaře a na podzim; občané jsou o termínu informování obecním rozhlasem). 

 

Jak správně třídit naleznete v přílohách článku

 

Přehled odpadového hospodářství za rok 2021
Název odpadu Množství v t    Cena za 1 t Kč / rok
Směsný komunální odpad 47,26 2568,04 121376
Papír 1,89 5513,35 10409
Plast + nápojové kartony 4,33 14954,22 64739
Sklo 5,42 2127,72 11528
Kovy 0,29 4136,92 1188
Nebezpečný odpad  0,25 44132,53 10989
Pneumatiky 0,50 3795,96 1879
Objemný odpad 3,10 1966,45 6096
Biologický odpad 52,00 699,06 36351
Celkem 115,03 t Náklady 264555,- Kč

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak_tridit.pdf 529.7 Kb