Úřední deska
Vodné a stočné - 2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 22. 9. 2021
Oznámení o době a místě konání voleb ve Slavětíně nad Metují pro volby do Parlamentu ČR
Schůze zastupitelstva 31. 8. 2021
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Informace společnosti pro možné odběratele o podmínkách k uzavření písemné smlouvy


Rozpočet obce a rozpočtová opatření
Svoz komunálního odpadu 2021
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – AKTUALIZACE 15. 9. 2021

Opatření obecné povahy 49892/2021, které mění a doplňuje
opatření obecné povahy 17110/2020 (ze dne 2. 4. 2020) a opatření obecné povahy 33784/2020 (ze dne 27. 7. 2020).


Úřední deska - archiv změn