Úřední deska
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 16. 6. 2021
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek
Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Informace společnosti pro možné odběratele o podmínkách k uzavření písemné smlouvy


Rozpočet obce a rozpočtová opatření
Svoz komunálního odpadu 2021
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – AKTUALIZACE 1. 8. 2020

Opatření obecné povahy 17110/2020
a opatření obecné povahy 33784/2020, které jej mění a doplňuje.


Úřední deska - archiv změn