Odpadové hospodářství

Odpady v roce 2023

Kontejnery na tříděný odpad jsou u hasičárny:

žlutý na plasty,

modrý na papír,

šedý na kovy.

Bílý kontejner na oděvy

Kontejner na bioodpad je umístěn naproti obecnímu úřadu. (Upozorňujeme, že do bioodpadu nepatří větve s průměrem větším než 2 cm. V připadě dotazu na pomoc s likvidací větví stromů se obraťte na starostu obce.)

Sběr olejů z kuchyně probíhá v rámci pravidelného svozu komunálního odpadu. Čirou plastovou lahev s olejem (max. objem 2l) lze nechat na popelnici v den svozu komunálního odpadu.

Svoz komunálního odpadu probíhá v sudý týden. 

Svoz objemného odpadu probíhá jednou ročně (zpravidla v květnu nebo červnu, občané jsou o termínu informování obecním rozhlasem).

Svoz nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně (zpravidla na jaře a na podzim; občané jsou o termínu informování obecním rozhlasem). 

 

Jak správně třídit naleznete v přílohách článku

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak_tridit.pdf 529.7 Kb
svozovy_kalendar-2023.pdf 169.7 Kb