Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 19.10.2022 - dosud
Složení platné v období: 19.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: MVDr. Miroslav Věříš

Pozice: místostarosta
Jméno: Mgr. Jakub Tláskal

Pozice: člen rady
Jméno: Jana Beracková

Pozice: člen rady
Jméno: Monika Lachmanová

Pozice: člen rady
Jméno: Mudr. Růžena Potočková

Pozice: člen rady
Jméno: Blanka Šubrtová

Pozice: člen rady
Jméno: Petr Tláskal


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce.