Zrušené OZV
Zrušovací vyhláška č. 2/2021 vyhlášky o poplatku za odpad
Směrnice obce č.16

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
nahrazena směrnicí č.17


Vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Nahrazena vyhláškou č. 1/2023


Směrnice obce č.12

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


Vyhláška č. 2/2020 o poplatku za odpad

zrušena vyhláškou č. 2/2021 k 1.1.2022


Vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu
Vyhláška č. 2/2019 o poplatku za odpad

zrušena vyhláškou č. 2/2020


Vyhláška č. 1/2018 o poplatku za odpad

zrušena vyhláškou č. 2/2019


Vyhláška č. 4/2017 o poplatku za odpad

zrušena vyhláškou č. 1/2018


Vyhláška č. 1/2017 o třídění odpadu

zrušena vyhláškou č. 1/2019


Vyhláška č. 2/2017 o poplatku za odpad

zrušena vyhláškou č. 4/2017


Vyhláška č. 2/2013 o třídění odpadu

zrušena vyhláškou č. 1/2017


Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku ze psů

Nahrazena vyhláškou č. 2/2023