O obci Slavětín nad Metují

Slavětín nad Metují (německy Slawietin an der Mettau) je obec v Královéhradeckém kraji v okrese Náchod. Rozkládá se na katastrální ploše 555 ha v nadmořské výšce 268 m n. m. Žije zde 266 obyvatel. Poštovní směrovací číslo je 54901. Obec je členem dobrovolného Svazku obcí Metuje.

kaple Slavětín nad MetujíDominantu obce tvoří kaple Navštívení Panny Marie, dokončená v roce 1887. Mezi zajímavosti lze zařadit i nové koryto řeky Metuje vybudované zajatci v době 1. světové války. Současně s tím byl vybudován i zavodňovací systém pro okolní pole a louky, který byl velmi dlouho využíván. V současné době však již není plně funkční. Další pozoruhodností je faremní chov jelena evropského, čítající více než 100 kusů. Na více jak stoletou tradici dobrovolného hasičstva navázal, po několikaleté přestávce, v roce 2000 obnovený Sbor dobrovolných hasičů. V závěru roku 2003 zahájil svoji obnovenou činnost i oddíl stolního tenisu SK Sokol.

Novinky na úřední desce

Veřejná vyhláška - Finančního úřadu KHK

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023

a dosažené skutečnosti v témže roce.


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do evropského parlamentu


Rozpočet obce a rozpočtová opatření

Svoz komunálního odpadu 2024

Více z úřední desky

Kalendář událostí

Aktuality

Aktuality

Tradiční setkání rodáků a přátel Slavětína
se uskuteční 7. 6. 2022 od 14.00 v místním Cyklohostinci
více
Veřejná vyhláška - Finančního úřadu KHK
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023
a dosažené skutečnosti v témže roce.
více