O obci Slavětín nad Metují

Slavětín nad Metují (německy Slawietin an der Mettau) je obec v Královéhradeckém kraji v okrese Náchod. Rozkládá se na katastrální ploše 555 ha v nadmořské výšce 268 m n. m. Žije zde 266 obyvatel. Poštovní směrovací číslo je 54901. Obec je členem dobrovolného Svazku obcí Metuje.

kaple Slavětín nad MetujíDominantu obce tvoří kaple Navštívení Panny Marie, dokončená v roce 1887. Mezi zajímavosti lze zařadit i nové koryto řeky Metuje vybudované zajatci v době 1. světové války. Současně s tím byl vybudován i zavodňovací systém pro okolní pole a louky, který byl velmi dlouho využíván. V současné době však již není plně funkční. Další pozoruhodností je faremní chov jelena evropského, čítající více než 100 kusů. Na více jak stoletou tradici dobrovolného hasičstva navázal, po několikaleté přestávce, v roce 2000 obnovený Sbor dobrovolných hasičů. V závěru roku 2003 zahájil svoji obnovenou činnost i oddíl stolního tenisu SK Sokol.

Novinky na úřední desce

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 16. 6. 2021

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Informace společnosti pro možné odběratele o podmínkách k uzavření písemné smlouvy


Rozpočet obce a rozpočtová opatření

Svoz komunálního odpadu 2021

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – AKTUALIZACE 1. 8. 2020

Opatření obecné povahy 17110/2020 a opatření obecné povahy 33784/2020, které jej mění a doplňuje.


Více z úřední desky

Aktuality

Aktuality

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 16. 6. 2021
více
Výluky autobusů z důvodu uzavírek
více
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 3/2020
Svazek obcí Metuje
více