Úřední deska

Rozpočet obce a rozpočtová opatření

Rozpočet obce, rozpočtová opatření, střednědobý rozpočtový výhled a zavěrečný účet naleznete:

v elektronické podobě: v sekci Obec ► Rozpočet,

v listinné podobě v úředních hodinách na OÚ Slavětín nad Metují.