Odpadové hospodářství

Odpady v roce 2022

Kontejnery na tříděný odpad jsou u hasičárny:

žlutý na plasty,

modrý na papír,

šedý na kovy.

Bílý kontejner na oděvy

Kontejner na bioodpad je umístěn naproti obecnímu úřadu. (Upozorňujeme, že do bioodpadu nepatří větve s průměrem větším než 2 cm. V připadě dotazu na pomoc s likvidací větví stromů se obraťte na starostu obce.)

Sběr olejů z kuchyně probíhá v rámci pravidelného svozu komunálního odpadu. Čirou plastovou lahev s olejem (max. objem 2l) lze nechat na popelnici v den svozu komunálního odpadu.

Svoz komunálního odpadu probíhá v sudý týden. 

Svoz objemného odpadu probíhá jednou ročně (zpravidla v květnu nebo červnu, občané jsou o termínu informování obecním rozhlasem).

Svoz nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně (zpravidla na jaře a na podzim; občané jsou o termínu informování obecním rozhlasem). 

 

Jak správně třídit naleznete v přílohách článku

 

Přehled odpadového hospodářství za rok 2022
Přehled odpadového hospodářství za rok 2022  
       
Název odpadu Množství v t Cena za 1 t Kč / rok
Směsný komunální odpad 41,72 3067,52 127977
Papír 1,8 5088,89 9160
Plast + nápojové kartony 3,67 15910,90 58393
Sklo 5,88 2142,18 12596
Kovy 0,39 2612,82 1019
Nebezpečný odpad  0,23 63560,87 14619
Pneumatiky 0,6 5106,67 3064
Objemný odpad 3,3 2016,97 6656
Biologický odpad 56 1507,46 84418
  113,59   317902

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak_tridit.pdf 529.7 Kb
svozovy_plan-slavetin-nad-metuji-2022.pdf 67.1 Kb