Úřední deska

Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v k. ú. Slavětín nad Metují

aktualizace. 13. 9. 2023

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže. 

Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

Více na webu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cj-uzsvm_hna_946_2023-hna-1-.pdf 364.7 Kb
nedostatecne-identifikovani-vlastnici_brozura.pdf 926.8 Kb
seznam-niv-8-2023-spravni-obvod-nove-mesto-nad-metuji.xls 564.2 Kb