Aktuality

Finanční úřad KHK - daň z nemovitosti a silniční daň do konce března 2021

Schůze zastupitelstva 13. 1. 2021

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 13. 1. 2021

Schůze zastupitelstva 28. 12. 2020

Nový autobusový spoj
do Nového Města nad Metují v 7.17

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 28. 12. 2020

Vyhláška č. 2/2020 o poplatku za odpad

Záměr obce vypůjčit pozemek
část pozemku č. 1218 za parkovištěm u OÚ

Schůze zastupitelstva 3. 12. 2020

Rozpočet 2021

Rozpočet DSO Novoměstsko – střednědobý výhled 2022-2023 – NÁVRH

Rozpočet DSO Novoměstsko – 2021 – NÁVRH

Rozpočet 2021 - NÁVRH

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3. 12. 2020

Veřejná vyhláška
Královehradeckého kraje Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KHK

Změna jízdních řádů na režim letních prázdnin

Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 2/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 1/2020
ZRUŠENO nařízením č.2/2020

Schůze zastupitelstva 17. 9. 2020

Oznámení o době a místě konání voleb ve Slavětíně nad Metují pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 17. 9. 2020

Schůze zastupitelstva 12. 8. 2020

Dotace Královehradeckého kraje na podporu stavby oplocení po kůrovcové kalamitě 2020
ve výši 21.000,- Kč.

Dotace Královehradeckého kraje na provoz prodejny 2020
ve výši 45.000,- Kč.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby do zastupitelstev kraje konané 2. a 3. října 2020.

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12. 8. 2020

Záměr obce pronajmout prodejnu

Schůze zastupitelstva 15. 7. 2020

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 15. 7. 2020

Schůze zastupitelstva 3. 6. 2020

Novoměstsko - Návrh závěrečného účtu 2019

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3. 6. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - platnost úpravy od 24. 5. 2020 do 30. 4. 2021

Schůze zastupitelstva 6. 5. 2020

Záměr obce vypůjčit pozemek
část pozemku č. 1218 za parkovištěm u OÚ

Závěrečný účet za rok 2019

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
a dosažené skutečnosti v témže roce.

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 6. 5. 2020

Veřejná vyhláška - Finančního úřadu KHK
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Rozpočtová opatření 2020

Schůze zastupitelstva 8. 4. 2020

Veřejná vyhláška - uzavírka Bohuslavic
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Nabídka roušek a dezinfekce

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 8. 4. 2020

Záměr obce vypůjčit pozemek

Vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu

Schůze zastupitelstva 17. 3. 2020

SMS ROZHLAS

Koronavirus - informace

Výroční zpráva za rok 2019

Střednědobý rozpočet na roky 2021-2022

Schůze zastupitelstva 22. 1. 2020

Vyhláška č. 2/2019 o poplatku za odpad
zrušena vyhláškou č. 2/2020

Rozpočet 2020

Vyhláška č. 1/2019 o třídění odpadu

Dotace Královehradeckého kraje na provoz prodejny 2019
ve výši 45.000,- Kč.

Závěrečný účet 2018

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – AKTUALIZACE 1. 8. 2020
Opatření obecné povahy 17110/2020 a opatření obecné povahy 33784/2020, které jej mění a doplňuje.

Dotace Královehradeckého kraje na rekonstrukci prodejny 2019
ve výši 1.700.000,- Kč.

Rozpočtová opatření 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Schůze zastupitelstva 2019

Rozpočet 2019

Vyhláška č. 1/2018 o poplatku za odpad
zrušena vyhláškou č. 2/2019

Výroční zpráva za rok 2017

Střednědobý rozpočet na roky 2019-2020

Vyhláška č. 4/2017 o poplatku za odpad
zrušena vyhláškou č. 1/2018

Vyhláška č. 3/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Vyhláška č. 2/2017 o poplatku za odpad
zrušena vyhláškou č. 4/2017

Vyhláška č. 1/2017 o třídění odpadu
zrušena vyhláškou č. 1/2019

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Vyhláška č. 1/2015 o regulaci hlučných činností

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Vyhláška č. 2/2013 o třídění odpadu
zrušena vyhláškou č. 1/2017

Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku ze psů

Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.